Історія Продукція Новини Посадові особи Контакти


Логотип Ласощі

  
Повідомлення про виникнення особливої інформації (Зміна складу посадових осіб емітента) І.. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОНДИТЕРСЬКА ФІРМА «ЛАСОЩІ» 2.Код за ЄДРПОУ: 00382102 3.Місце знаходження 76010,м.Івано-Франківськ,Ленкавського, 12А 4.Міжміський код, телефон та факс: (03422) 4-12-14 5.Електронна поштова адреса: lasoschi@gmail.com 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття іформації: lasoschi.if.ua 7.Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента ІІ. Текст повідомлення. Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від 14.04.2016р., рішення Наглядової ради від 11.02.2016р.Протокол №22 в зв’язку з закінченням терміну дії повноважень в 2016році достроково припинено повноваження і одночасно обрано ( переобрано) на наступний термін 3 роки : Голова Наглядової ради Герман Опферкух; секретар Наглядової ради Ніколь Опферкух; член Наглядової ради Даріуш Орловський; член Наглядової ради Евгеніуш Малек; член Наглядової ради Вієслав Латала; Голова Ревізійної комісії Томаш Трела, член Ревізійної комісії Магдалена Конік; член Ревізійної комісії Войцех Вінкель. ІІІ. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Голова правління Мардила Мачей Єжи 18.04.2016

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

Читати далі »

 

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства 2019р.

Читати далі »

 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства 2018р.

Читати далі »

 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства 2017р.

Читати далі »

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 р.

Читати далі »

 

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 2014 (виправлене)

Читати далі »

 

Спростування

Читати далі »

 

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 2014

Читати далі »

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Читати далі »

 

Протокол ЗЗА 2013 07.05.2013

Читати далі »

 

Особлива інформація емітента 07.05.2013 р.

Читати далі »

 

Річний звіт емітента за 2012 р. 30.04.2013

Читати далі »

 

Звіти затверджені на ЗЗА 2013

Читати далі »

 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ ВТКФ “Ласощі” в 2013 р.

Читати далі »

 

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 2015р.

Читати далі »

 

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 2015р.

Читати далі »

 

1

Читати далі »

 

повідомлення

Читати далі »

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Читати далі »

 

Протокол № 2

Читати далі »

 

Звітність за період 2011 р.

Читати далі »

 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ ВТКФ “Ласощі” в 2012 р.

Читати далі »

 

Внтурішні положення Товариства, Статут

Читати далі »

 

Протокол №1

Читати далі »

 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ ВТКФ “Ласощі” в 2011 р.

Читати далі »

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 р.

Читати далі »

 

Історія компанії Продукція компанії Новини компанії Посадові особи Контакти компанії
© 2019 ПАТ «ЛАСОЩІ»
76010, м.Івано-Франківськ, вул.Ленкавського, 12а
тел.: (03422)4-12-14, 4-12-17
         (0342)55-49-58
E-mail: lasoschi@optima.com.ua