Історія Продукція Новини Посадові особи Контакти


Логотип Ласощі

  

Новини


Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ ВТКФ “Ласощі” в 2013 р.

 

ПАТ ВТКФ «Ласощі» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Виробничо-торгова кондитерська фірма «Ласощі» відбудуться 30 квітня 2013 року о 11 годині за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Мазепи, 146 «Парк Готель» (конференц-зал).

Реєстрація акціонерів з 9:45 до 10:45 год. за тією ж адресою.

Порядок денний:

1) Обрання  Голови та Секретаря Загальних Зборів

2) Обрання лічильної комісії

3) Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2012 рік

4) Затвердження звіту висновків Ревізійної комісії за 2012 рік

5) Звіт Наглядової ради за 2012 рік

6) Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 рік

7) Розподіл прибутку, визначення покриття збитків, прийняття рішення щодо виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2012 рік

8) Про переобрання членів Наглядової ради товариства

9) Про переобрання членів Ревізійної комісії товариства

Датою складання переліку акціонерів, які будуть повідомлені персонально про проведення загальних зборів визначено 12.03.2013р. Датою складання переліку акціонерів, які  мають  право на участь у загальних  зборах визначено 24 годину 24.04.2013р.

Для участі в зборах акціонери повинні представити: -документ, що посвідчує особу; представники: -довіреність на право представляти інтереси акціонера на зборах, -документ, що посвідчує особу. Акціонери можуть ознайомитися з документами, пов’язаними із порядком денним, у робочі дні з 11:00 год. до 15:00 год. Контактний телефон (03422)4-12-14.Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Дубей Х.С.

Основні показники фінансово – господарської діяльності

(тис.грн.)

Найменування показника

Період

2012р.

2011р.

Усього активів

17773

11702

Основні засоби

4789

4593

Довгострокові фінансові інвестиції

 - 

 - 

Запаси

2813

1945

Сумарна дебіторська заборгованість

8651

4573

Грошові кошти та їх еквіваленти

1384

474

Нерозподілений прибуток

3951

3989

Власний капітал

6045

6484

Статутний капітал

1711

1711

Довгострокові зобов’язання

599

-

Поточні зобов’язання

10744

5218

Чистий прибуток(збиток)

133

104

Середньорічна кількість акцій(шт.)

1629105

1629105

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)

-

-

Загальна сума коштів витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників (осіб)

92

91

 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковане 26.03.2013р, Бюлетень "Цінні папери України" № 56 (3606)ПАТ ВТКФ «Ласощі» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Виробничо-торгова кондитерська фірма «Ласощі» відбудуться 30 квітня 2013 року о 11 годині за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Мазепи, 146 «Парк Готель» (конференц-зал).

Реєстрація акціонерів з 9:45 до 10:45 год. за тією ж адресою.

Порядок денний:

1) Обрання  Голови та Секретаря Загальних Зборів

2) Обрання лічильної комісії

3) Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2012 рік

4) Затвердження звіту висновків Ревізійної комісії за 2012 рік

5) Звіт Наглядової ради за 2012 рік

6) Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 рік

7) Розподіл прибутку, визначення покриття збитків, прийняття рішення щодо виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2012 рік

8) Про переобрання членів Наглядової ради товариства

9) Про переобрання членів Ревізійної комісії товариства

Датою складання переліку акціонерів, які будуть повідомлені персонально про проведення загальних зборів визначено 12.03.2013р. Датою складання переліку акціонерів, які  мають  право на участь у загальних  зборах визначено 24 годину 24.04.2013р.

Для участі в зборах акціонери повинні представити: -документ, що посвідчує особу; представники: -довіреність на право представляти інтереси акціонера на зборах, -документ, що посвідчує особу. Акціонери можуть ознайомитися з документами, пов’язаними із порядком денним, у робочі дні з 11:00 год. до 15:00 год. Контактний телефон (03422)4-12-14.Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Дубей Х.С.

Основні показники фінансово – господарської діяльності

(тис.грн.)

Найменування показника

Період

2012р.

2011р.

Усього активів

17773

11702

Основні засоби

4789

4593

Довгострокові фінансові інвестиції

 - 

 - 

Запаси

2813

1945

Сумарна дебіторська заборгованість

8651

4573

Грошові кошти та їх еквіваленти

1384

474

Нерозподілений прибуток

3951

3989

Власний капітал

6045

6484

Статутний капітал

1711

1711

Довгострокові зобов’язання

599

-

Поточні зобов’язання

10744

5218

Чистий прибуток(збиток)

133

104

Середньорічна кількість акцій(шт.)

1629105

1629105

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)

-

-

Загальна сума коштів витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників (осіб)

92

91

 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковане 26.03.2013р, Бюлетень "Цінні папери України" № 56 (3606)

Поділитися з друзями:

Історія компанії Продукція компанії Новини компанії Посадові особи Контакти компанії
© 2021 ПАТ «ЛАСОЩІ»
76010, м.Івано-Франківськ, вул.Ленкавського, 12а
тел.: (03422)4-12-14, 4-12-17
         (0342)55-49-58
E-mail: lasoschi@optima.com.ua