Історія Продукція Новини Посадові особи Контакти


Логотип Ласощі

  
Повідомлення про виникнення особливої інформації (Зміна складу посадових осіб емітента) І.. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОНДИТЕРСЬКА ФІРМА «ЛАСОЩІ» 2.Код за ЄДРПОУ: 00382102 3.Місце знаходження 76010,м.Івано-Франківськ,Ленкавського, 12А 4.Міжміський код, телефон та факс: (03422) 4-12-14 5.Електронна поштова адреса: lasoschi@gmail.com 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття іформації: lasoschi.if.ua 7.Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента ІІ. Текст повідомлення. Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від 14.04.2016р., рішення Наглядової ради від 11.02.2016р.Протокол №22 в зв’язку з закінченням терміну дії повноважень в 2016році достроково припинено повноваження і одночасно обрано ( переобрано) на наступний термін 3 роки : Голова Наглядової ради Герман Опферкух; секретар Наглядової ради Ніколь Опферкух; член Наглядової ради Даріуш Орловський; член Наглядової ради Евгеніуш Малек; член Наглядової ради Вієслав Латала; Голова Ревізійної комісії Томаш Трела, член Ревізійної комісії Магдалена Конік; член Ревізійної комісії Войцех Вінкель. ІІІ. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Голова правління Мардила Мачей Єжи 18.04.2016
Спростування

ПАТ «ВТКФ «Ласощі» доводить до відома, що у повідомленні про проведення 3 квітня 2014 року чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Виробничо-торгова кондитерська фірма «Ласощі» ( опубліковано 27.02.2014р. №38 офіційного видання НКЦПФР газеті Бюлетень «Цінні папери України», розміщено на веб-сторінці товариства lasoschi.if.ua в мережі Інтернет 27.02.2014р. та в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  27.02.2014р.) зазначена неточна інформація.  До Основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства за 2013 р. аудитором 14.03.2014 р. надані уточнення.

Виправлене повідомлення, в тому числі з уточненими Основними показниками фінансово-господарської діяльності за 2013 рік, розміщується Товариством у загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР і на сайті Товариства у мережі Інтернет (18.03.2014 р.) та публікується у Бюлетені «Цінні папери України» (18.03.2014 р., №50) у порядку, встановленому законодавством.

Поділитися з друзями:

Історія компанії Продукція компанії Новини компанії Посадові особи Контакти компанії
© 2019 ПАТ «ЛАСОЩІ»
76010, м.Івано-Франківськ, вул.Ленкавського, 12а
тел.: (03422)4-12-14, 4-12-17
         (0342)55-49-58
E-mail: lasoschi@optima.com.ua