Історія Продукція Новини Посадові особи Контакти


Логотип Ласощі

  

Новини


1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Виробничо-торгова кондитерська фабрика «ЛАСОЩІ» (місцезнаходження: 76010, м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського,12А код ЄДРПОУ 00382102, далі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 24 квітня 2018 року об 11-00 год за адресою76018 м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола,7 (готель Станіславів) Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах розпочнеться о 09-45 год. та закінчиться о 10-30 год. за місцем проведення загальних зборів. Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 18 квітня 2018 року. Проект порядку денного загальних зборів ПАТ «ВТКФ «ЛАСОЩІ». 1. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів 2. Обрання лічильної комісії . 3. Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017рік. 4. Затвердження звіту висновків Ревізійної Комісії за 2017 рік. 5. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 7.Розподіл прибутку, визначення покриття збитків, прийняття рішення щодо виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2017 рік. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.) Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2017р.

Поділитися з друзями:

Історія компанії Продукція компанії Новини компанії Посадові особи Контакти компанії
© 2021 ПАТ «ЛАСОЩІ»
76010, м.Івано-Франківськ, вул.Ленкавського, 12а
тел.: (03422)4-12-14, 4-12-17
         (0342)55-49-58
E-mail: lasoschi@optima.com.ua