Історія Продукція Новини Посадові особи Контакти


Логотип Ласощі

  
Повідомлення про виникнення особливої інформації (Зміна складу посадових осіб емітента) І.. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОНДИТЕРСЬКА ФІРМА «ЛАСОЩІ» 2.Код за ЄДРПОУ: 00382102 3.Місце знаходження 76010,м.Івано-Франківськ,Ленкавського, 12А 4.Міжміський код, телефон та факс: (03422) 4-12-14 5.Електронна поштова адреса: lasoschi@gmail.com 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття іформації: lasoschi.if.ua 7.Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента ІІ. Текст повідомлення. Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від 14.04.2016р., рішення Наглядової ради від 11.02.2016р.Протокол №22 в зв’язку з закінченням терміну дії повноважень в 2016році достроково припинено повноваження і одночасно обрано ( переобрано) на наступний термін 3 роки : Голова Наглядової ради Герман Опферкух; секретар Наглядової ради Ніколь Опферкух; член Наглядової ради Даріуш Орловський; член Наглядової ради Евгеніуш Малек; член Наглядової ради Вієслав Латала; Голова Ревізійної комісії Томаш Трела, член Ревізійної комісії Магдалена Конік; член Ревізійної комісії Войцех Вінкель. ІІІ. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Голова правління Мардила Мачей Єжи 18.04.2016
1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Виробничо-торгова кондитерська фабрика «ЛАСОЩІ» (місцезнаходження: 76010, м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського,12А код ЄДРПОУ 00382102, далі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 24 квітня 2018 року об 11-00 год за адресою76018 м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола,7 (готель Станіславів) Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах розпочнеться о 09-45 год. та закінчиться о 10-30 год. за місцем проведення загальних зборів. Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 18 квітня 2018 року. Проект порядку денного загальних зборів ПАТ «ВТКФ «ЛАСОЩІ». 1. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів 2. Обрання лічильної комісії . 3. Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017рік. 4. Затвердження звіту висновків Ревізійної Комісії за 2017 рік. 5. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 7.Розподіл прибутку, визначення покриття збитків, прийняття рішення щодо виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2017 рік. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.) Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2017р.

Поділитися з друзями:

Історія компанії Продукція компанії Новини компанії Посадові особи Контакти компанії
© 2019 ПАТ «ЛАСОЩІ»
76010, м.Івано-Франківськ, вул.Ленкавського, 12а
тел.: (03422)4-12-14, 4-12-17
         (0342)55-49-58
E-mail: lasoschi@optima.com.ua