Історія Продукція Новини Посадові особи Контакти


Логотип Ласощі

  

Новини


Протокол №1

Протокол №1

Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства

«Виробничо-торгова кондитерська фірма «Ласощі»

18 квітня 2011 р.                                                                                                                        м. Івано Франківськ

 

Реєстрація акціонерів ПАТ ВТКФ «Ласощі» проводилась представникам зберігача ТОВ «Фінансова компанія «Декра» згідно укладеної Угоди  № 12/11В від 14.04.2011року.

Заслухали: Голову реєстраційної комісії Колцун Л.М., яка зачитала протокол про результати реєстрації акціонерів та представників акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів.

ПАТ ВТКФ «Ласощі» випущено акцій 1 629 105 штук номінальною вартістю 1,05 грн ( одна гривня 5 копійок) за одну акцію на загальну суму 1 710 560, 25 гривень.

Станом на 12.04.2011 р. в реєстрі акціонерів ПАТ ВТКФ «Ласощі» числиться 719 акціонерів. Зареєструвались акціонери та їх представники з сумарною кількістю голосів 1622257, що становить 99,58% від загальної кількості голосів. Збори правомочні.

На зборах присутній приватний нотаріус Тимощук Наталія Мирославівна.

 

Порядок денний:

1.  Обрання  Голови та Секретаря Загальних Зборів

2.  Обрання лічильної комісії

3.  Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2010 рік.

4.  Затвердження звіту висновків Ревізійної комісії за 2010 рік.

5.  Звіт Наглядової ради за 2010 рік.

6.  Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік.

7.  Затвердження внутрішніх положень Товариства

8.  Внесення змін та доповнень до Статуту товариства в зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення  механізму діяльності акціонерних товариств» та викладення його у новій редакції, призначення особи/осіб та надання їм повноважень на підписання Статуту в новій редакції,  призначення особи/осіб, та надання їм повноважень на реєстрацію статуту у Державного реєстратора.

9.  Призначення особи та надання їй повноважень підписати трудові договори (контракти) з посадовими особами та членами органів Товариства: з головою та членами Наглядової ради, директором, Головою та членами Ревізійної комісії згідно з правилами прийняття на роботу та виплати заробітної плати визначених Загальними зборами,

  1. Про припинення Дочірнього підприємства «Еліта» шляхом його ліквідації, про призначення уповноваженої особи та надання їй повноважень на  проведення процедури ліквідації згідно засад та умов передбачених законом та статутом Товариства.

 

Слухали: Генерального директора Мосійчук Л.С. Про затвердження порядку денного та регламенту зборів.

Пропонується затвердити порядок денний та регламент зборів: було запропоновано надати для доповідей – 10 хв.,для виступів, запитань – до 3 хв. Також пропонується уповноважити реєстраційну комісію здійснити підрахунок голосів по перших двох питаннях порядку денного.

Вирішили: Порядок денний та регламент затвердити., уповноважити реєстраційну комісію здійснити підрахунок голосів по перших двох питаннях порядку денного.

Голосували: «ЗА» 1622257 голосів (100%). ПРОТИ – 0 голосів ( 0 %), УТР. -0 %.

 

  1. 1. По першому питанню слухали: генерального директора Мосійчук Лесю Степанівну про вибори Голови та Секретаря зборів.

Запропоновано: Головою зборів обрати представника зберігача – Максимика Романа Богдановича, Секретарем – Бачинську Христину Сергіївну.

Проголосувало:“За” –  1622257 голоси, що становить 100% від голосів акціонерів, які                     беруть участь в зборах,

“Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах;

“Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“Недійсні” – 0 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Результати голосування: рішення прийнято

Вирішили:

Головою зборів обрати представника зберігача ТОВ «Фінансова компанія «Декра» -Максимика Романа Богдановича, Секретарем – Корпоративного Секретаря Бачинську Христину Сергіївну.

 

  1. По другому питанню слухали: генерального директора Мосійчук ЛесюСтепанівнупро вибори лічильної комісії.

Запропоновано: Лічильнукомісію обрати в складі 3 осіб: Шуляр Ярослав Васильович, Редько Оксана Остапівна, Зінчук Людмила Броніславівна.

Проголосувало:“За” –  1622257 голоси, що становить 100% від голосів акціонерів, які                     беруть участь в зборах,

“Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах;

“Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“Недійсні” – 0 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

 

Результати голосування: рішення прийнято

Вирішили:

Лічильнукомісію обрати в складі 3 осіб: Шуляр Ярослав Васильович, Редько Оксана Остапівна, Зінчук Людмила Броніславівна.

 

3. По третьому питанню слухали: генерального директора Мосійчук Лесю Степанівну, яка виступила зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік, а також подала на ухвалу та затвердження свої дії щодо укладання, виконання, змін та припинення наступних правочинів:

 

№ 

 

No

Номер/ 

 

Number

Дата 

 

Укладення/

Date of signing

Контрагент/ 

 

Contractor

Найменування договору/ 

 

Title

1 №=бн 01.01.2010 ТзОВ «Гофропак» Договір про надання маркетингових послуг/ Marketing service agreement
2 № =бн 01.01.2010 ТОВ «Кемь» Договір дистрибуції/ Distribution agreement
3 №6 01.01.2010 ПВКП «Продснаб» Договір купівлі-продажу/ Agreement of sale and purchase
4 № 1-1/10 01.01.2010 ТОВ САВ-сервіс-МОВА Договір про надання маркетингових послуг/ Marketing service agreement
5 № 1-2/10 01.01.2010 ТзОВ «Гофропак» Договір дистрибуції/ Distribution agreement
6 № 2-1/10 01.01.2010 ПП Гурик В.С. Договор поставки/ Delivery contract
7 № 3-1/10 01.01.2010 ТОВ САВ-сервіс-МОВА Договір дистрибуції/ Distribution agreement
8 № 4/10 11.01.2010 ТОВ САВ-сервіс-МОВА Договір дистрибуції/ Distribution agreement
9 № 4-1/10 11.01.2010 ТОВ САВ-сервіс-МОВА Договір про надання маркетингових послуг/ Marketing service agreement
10 № 8 12.01.2010 ТОВ «Планета-друк» Договір на виготовлення поліграфічної продукції/ Agreement for producing printing media materials
11 № 5/10 26.02.2010 ПП «Сталкер Компані» Договір дистрибуції/ Distribution agreement
12 № 6-0/10 01.03.2010 СПД-ФОП Корольков М.В. Договір дистрибуції/ Distribution agreement
13 № 6-1/10 01.03.2010 ПП Фалько Н.О. Договор поставки/ Delivery contract
14 № 06/09 10.03.2010 ООО «Гюллибулаг» Контракт/Contract
15 № 7/10 17.03.2010 ТОВ САВ-сервіс-МОВА Договір дистрибуції/ Distribution agreement
16 № 7-1/10 17.03.2010 ТОВ САВ-сервіс-МОВА Договір про надання маркетингових послуг/ Marketing service agreement
17 № М 99/10 22.03.2010 ТОВ «САВсервісМОВА» Договір купівлі-продажу/ Agreement of sale and purchase
18 № 8-1/10 23.03.2010 ВАТ «Промприлад» Договор поставки/ Delivery contract
19 № 8/10 23.03.2010 ПП Годік С.О. Договор поставки/ Delivery contract
20 № 9/10 24.03.2010 ФОП Моргун Г.В. Договір дистрибуції/ Distribution agreement
21 №31-03 31.03.2010 ТзОВ «Інвесттрейд» Договір купівлі-продажу/ Agreement of sale and purchase
22 №1/10 01.04.2010 ПП Тринога Н.К. Агентський договір/Agency contract
23 №10/10 19.04.2010 ПП Матвіюк А.В. Договір дистрибуції/ Distribution agreement
24 №11/10 26.04.2010 ТзОВ «Родина» Договір дистрибуції/ Distribution agreement
25 № 12/10 29.06.2010 ТзОВ ДЦ «Мелітто» Договор поставки/ Delivery contract
26 № 13/10 30.06.2010 ПП Турик А.С. Договор поставки/ Delivery contract
27 № 14/10 16.08.2010 ТзОВ «Світ Лайф» Договір дистрибуції/ Distribution agreement
28 № 15/10 23.09.2010 ПП Загородня  Я.А. Договор поставки/ Delivery contract
29 № 30/09 30.09.2010 ВАТ «Промприлад» Договір зберігання ТМЦ/ Agreement of  maintenance commodities and materials
30 № 03-10/10 03.10.2010 ТзОВ «Гал-пак» Договор поставки/ Delivery contract
31 №=бн 12.10.2010 ПП Петринюк І.В. Договор поставки/ Delivery contract
32 №=16/10 19.10.2010 ТзОВ «Галицька торгова компанія» Договір дистрибуції/ Distribution agreement
33 № 17/10 20.10.2010 ПП Ковтун М.В. Договор поставки/ Delivery contract
34 № 18/10 20.10.2010 ПП «Дей-Сон» Договір дистрибуції/ Distribution agreement
35 № 22/10-10-№5 22.10.2010 ТзОВ «Стач» Договор поставки/ Delivery contract
36 № 18-1/10 20.10.2010 ПП «Дей-Сон» Договір про надання маркетингових послуг/ Marketing service agreement
37 № 19/10 08.11.2010 ПП Браєр Й.Й. Договор поставки/ Delivery contract
38 № 224-10 ПВ 08.11.2010 ТзОВ «Радехівський цукор» Договір купівлі-продажу/ Agreement of sale and purchase
39 №384 10.12.2010 ТзОВ «Христина» Договор поставки/ Delivery contract
40 № 03/09 31.12.2010 SRL “SUIRAM” Контракт/Contract

 

Запропоновано:  Роботу ПАТ ВТКФ «Ласощі» у 2010 році визнати задовільною. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПАТ у 2010 році затвердити. Схвалити та затвердити дії генерального директора  щодо укладання, виконання, зміни та припинення вказаних правочинів.

Проголосували:“За” – 1621661 голоси, що становить 99,96 % від голосів акціонерів, які                     беруть участь в зборах,

“Проти” –  0 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах;

“Утримались” – 300 голосів, що становить 0,02 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“Недійсні” –  296 голосів, що становить 0,02 % від голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Результати голосування: рішення прийнято

 

 

Вирішили:

Роботу ПАТ ВТКФ «Ласощі» у 2010 році визнати задовільною. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПАТ у 2010 році затвердити. Схвалити та затвердити дії генерального директора  щодо укладання, виконання, зміни та припинення наступних правочинів:

№ 

 

No

Номер/ 

 

Number

Дата 

 

Укладення/

Date of signing

Контрагент/ 

 

Contractor

Найменування договору/ 

 

Title

1 №=бн 01.01.2010 ТзОВ «Гофропак» Договір про надання маркетингових послуг/ Marketing service agreement
2 № =бн 01.01.2010 ТОВ «Кемь» Договір дистрибуції/ Distribution agreement
3 №6 01.01.2010 ПВКП «Продснаб» Договір купівлі-продажу/ Agreement of sale and purchase
4 № 1-1/10 01.01.2010 ТОВ САВ-сервіс-МОВА Договір про надання маркетингових послуг/ Marketing service agreement
5 № 1-2/10 01.01.2010 ТзОВ «Гофропак» Договір дистрибуції/ Distribution agreement
6 № 2-1/10 01.01.2010 ПП Гурик В.С. Договор поставки/ Delivery contract
7 № 3-1/10 01.01.2010 ТОВ САВ-сервіс-МОВА Договір дистрибуції/ Distribution agreement
8 № 4/10 11.01.2010 ТОВ САВ-сервіс-МОВА Договір дистрибуції/ Distribution agreement
9 № 4-1/10 11.01.2010 ТОВ САВ-сервіс-МОВА Договір про надання маркетингових послуг/ Marketing service agreement
10 № 8 12.01.2010 ТОВ «Планета-друк» Договір на виготовлення поліграфічної продукції/ Agreement for producing printing media materials
11 № 5/10 26.02.2010 ПП «Сталкер Компані» Договір дистрибуції/ Distribution agreement
12 № 6-0/10 01.03.2010 СПД-ФОП Корольков М.В. Договір дистрибуції/ Distribution agreement
13 № 6-1/10 01.03.2010 ПП Фалько Н.О. Договор поставки/ Delivery contract
14 № 06/09 10.03.2010 ООО «Гюллибулаг» Контракт/Contract
15 № 7/10 17.03.2010 ТОВ САВ-сервіс-МОВА Договір дистрибуції/ Distribution agreement
16 № 7-1/10 17.03.2010 ТОВ САВ-сервіс-МОВА Договір про надання маркетингових послуг/ Marketing service agreement
17 № М 99/10 22.03.2010 ТОВ «САВсервісМОВА» Договір купівлі-продажу/ Agreement of sale and purchase
18 № 8-1/10 23.03.2010 ВАТ «Промприлад» Договор поставки/ Delivery contract
19 № 8/10 23.03.2010 ПП Годік С.О. Договор поставки/ Delivery contract
20 № 9/10 24.03.2010 ФОП Моргун Г.В. Договір дистрибуції/ Distribution agreement
21 №31-03 31.03.2010 ТзОВ «Інвесттрейд» Договір купівлі-продажу/ Agreement of sale and purchase
22 №1/10 01.04.2010 ПП Тринога Н.К. Агентський договір/Agency contract
23 №10/10 19.04.2010 ПП Матвіюк А.В. Договір дистрибуції/ Distribution agreement
24 №11/10 26.04.2010 ТзОВ «Родина» Договір дистрибуції/ Distribution agreement
25 № 12/10 29.06.2010 ТзОВ ДЦ «Мелітто» Договор поставки/ Delivery contract
26 № 13/10 30.06.2010 ПП Турик А.С. Договор поставки/ Delivery contract
27 № 14/10 16.08.2010 ТзОВ «Світ Лайф» Договір дистрибуції/ Distribution agreement
28 № 15/10 23.09.2010 ПП Загородня  Я.А. Договор поставки/ Delivery contract
29 № 30/09 30.09.2010 ВАТ «Промприлад» Договір зберігання ТМЦ/ Agreement of  maintenance commodities and materials
30 № 03-10/10 03.10.2010 ТзОВ «Гал-пак» Договор поставки/ Delivery contract
31 №=бн 12.10.2010 ПП Петринюк І.В. Договор поставки/ Delivery contract
32 №=16/10 19.10.2010 ТзОВ «Галицька торгова компанія» Договір дистрибуції/ Distribution agreement
33 № 17/10 20.10.2010 ПП Ковтун М.В. Договор поставки/ Delivery contract
34 № 18/10 20.10.2010 ПП «Дей-Сон» Договір дистрибуції/ Distribution agreement
35 № 22/10-10-№5 22.10.2010 ТзОВ «Стач» Договор поставки/ Delivery contract
36 № 18-1/10 20.10.2010 ПП «Дей-Сон» Договір про надання маркетингових послуг/ Marketing service agreement
37 № 19/10 08.11.2010 ПП Браєр Й.Й. Договор поставки/ Delivery contract
38 № 224-10 ПВ 08.11.2010 ТзОВ «Радехівський цукор» Договір купівлі-продажу/ Agreement of sale and purchase
39 №384 10.12.2010 ТзОВ «Христина» Договор поставки/ Delivery contract
40 № 03/09 31.12.2010 SRL “SUIRAM” Контракт/Contract

 

 

По четвертому питанню слухали: заступника головного бухгалтера Редько Оксану Остапівну, яка зачитала звіт та висновки Ревізійної комісії, складений Головою Ревізійної комісії паном Томашем Трелою та членами Ревізійної комісії пані Магдаленою Конік та паном Войцехом Вінкелем.

Запропоновано: Звіт та висновки Ревізійної комісії  за 2010 рік затвердити.

Проголосували:“За” – 1621651 голоси, що становить 99,96% від голосів акціонерів, які                     беруть участь в зборах,

“Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах;

“Утримались” – 310 голосів, що становить 0,02 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“Недійсні” – 296 голосів, що становить 0,02 % від голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Результати голосування: рішення прийнято

Вирішили: Звіт та висновки Ревізійної комісії  за 2010 рік затвердити.

 

5. По п’ятому питанню слухали: Секретаря зборів Бачинську Христину Сергіївну, яка ознайомила акціонерів зі звітом Голови Наглядової ради Германа Опферкуха про роботу Наглядової ради та наступними рішеннями, що приймались Наглядовою радою у звітному періоді:

Дата прийняття/ Date of acceptance Предмет рішення/ Subject of decision
1 24.02.2010 Про надання згоди на зібрання Генеральним директором Товариства чергових Загальних зборів акціонерів/ About the agreement for assembling scheduled General Shareholder’s meeting by General director
2 23.08.2010 Про надання згоди на зібрання Генеральним директором Товариства позачергових Загальних зборів акціонерів/ About the agreement for assembling unscheduled General Shareholder’s meeting by General director
3 26.10.2010 Про обрання Голови та секретаря Наглядової ради ПАТ ВТКФ «Ласощі»/ About electing the Head and Secretary of Supervisory board of Public JSC “Lasoschi ”
4 26.10.2010 Про призначення виконавчого органу ПАТ ВТКФ «Ласощі» – Генерального директора/ About appointment of executive body – General Director of Public JSC “Lasoschi ”
5 26.10.2010 Про призначення Корпоративного секретаря ПАТ ВТКФ «Ласощі»/ About appointment of Corporative Secretary of Public JSC “Lasoschi ”.
6 26.10.2010 Про зобов’язання Генерального директора щодо виконання дій необхідних для ліквідації ДП «Еліта»/ About taking General Director under an obligation to do all the necessary actions for liquidation subsidiary enterprise “Elita”
7 26.10.2010 Про затвердження положень Про ревізійну комісію та Про інформацію/ About approving Regulation about Reviser Commission and Regulation about information.
8 26.10.2010 Визначення списку відомостей, що є конфіденційною інформацією, згідно з положенням про інформацію/ About defining the list of information that is confidential according to the Regulation about information.
9 26.10.2010 Призначити Генерального директора, відповідальною особою за підписання статуту та реєстрацію статуту у Державного реєстратора/ To appoint General Director responsible for signing Statute and its registration in the State Registry.

 

Запропоновано: Звіт Наглядової ради затвердити, рішення Наглядової ради

ухвалити та затвердити

Проголосували:“За” – 1621708 голоси, що становить 99.97% від голосів акціонерів, які                     беруть участь в зборах,

“Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах;

“Утримались” – 253 голоси, що становить 0,01 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“Недійсні” –  296 голоси, що становить 0,02  % від голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Результати голосування: рішення прийнято

Вирішили: Звіт Наглядової ради затвердити. Ухвалити та затвердити наступні рішення Наглядової ради:

 

Дата прийняття/ Date of acceptance Предмет рішення/ Subject of decision
1 24.02.2010 Про надання згоди на зібрання Генеральним директором Товариства чергових Загальних зборів акціонерів/ About the agreement for assembling scheduled General Shareholder’s meeting by General director
2 23.08.2010 Про надання згоди на зібрання Генеральним директором Товариства позачергових Загальних зборів акціонерів/ About the agreement for assembling unscheduled General Shareholder’s meeting by General director
3 26.10.2010 Про обрання Голови та секретаря Наглядової ради ПАТ ВТКФ «Ласощі»/ About electing the Head and Secretary of Supervisory board of Public JSC “Lasoschi ”
4 26.10.2010 Про призначення виконавчого органу ПАТ ВТКФ «Ласощі» – Генерального директора/ About appointment of executive body – General Director of Public JSC “Lasoschi ”
5 26.10.2010 Про призначення Корпоративного секретаря ПАТ ВТКФ «Ласощі»/ About appointment of Corporative Secretary of Public JSC “Lasoschi ”.
6 26.10.2010 Про зобов’язання Генерального директора щодо виконання дій необхідних для ліквідації ДП «Еліта»/ About taking General Director under an obligation to do all the necessary actions for liquidation subsidiary enterprise “Elita”
7 26.10.2010 Про затвердження положень Про ревізійну комісію та Про інформацію/ About approving Regulation about Reviser Commission and Regulation about information.
8 26.10.2010 Визначення списку відомостей, що є конфіденційною інформацією, згідно з положенням про інформацію/ About defining the list of information that is confidential according to the Regulation about information.
9 26.10.2010 Призначити Генерального директора, відповідальною особою за підписання статуту та реєстрацію статуту у Державного реєстратора/ To appoint General Director responsible for signing Statute and its registration in the State Registry.

 

6. По шостому питанню слухали: головного бухгалтера Шуляра Ярослава Васильовича з інформацією по річному звіту та балансу Товариства за 2010 рік. Він ознайомив з основними статтями балансу Товариства.

Запропоновано: Річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік затвердити. Дивіденди за 2010 рік не виплачувати. Чистий прибуток направити на оновлення і розширення виробництва з метою забезпечення необхідного обсягу інвестицій для виробничого розвитку.

 

В обговоренні взяли участь акціонери, які висловили свої побажання: у зв’язку з тим, що за звітний період Товариство отримало чистий прибуток, виділити певну суму на розподіл дивідендів акціонерам. Також пропонується не бути байдужими до акціонерів – пенсіонерів Товариства, які все життя віддали праці на фірмі «Ласощі».

Обговорення закінчено.

Проголосували:“За” – 1621486 голоси, що становить 99,95% від голосів акціонерів, які                     беруть участь в зборах,

“Проти” – 241голос, що становить 0,01% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах;

“Утримались” – 234 голоси, що становить 0,01% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“Недійсні” – 296 голосів , що становить 0,02 % від голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Результати голосування: рішення прийнято

Вирішили: Річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік затвердити. Дивіденди за 2010 рік не виплачувати. Чистий прибуток направити на оновлення і розширення виробництва з метою забезпечення необхідного обсягу інвестицій для виробничого розвитку

 

7. По сьомому питанню слухали: Голову зборів про затвердження внутрішніх положень Товариства.

Запропоновано: Затвердити внутрішні положення Товариства: Про Загальні збори, Про виконавчий орган, Про Наглядову раду, Про Ревізійну комісію, Про інформацію.

Проголосували:“За” – 1621499 голоси, що становить 99,95 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах,

“Проти” – 307 голосів, що становить 0,02 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах;

“Утримались” – 155 голосів, що становить 0,01 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“Недійсні” – 296 голосів, що становить 0,02 % від голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Результати голосування: рішення прийнято

Вирішили: Затвердити внутрішні положення Товариства: Про Загальні збори, Про виконавчий орган, Про Наглядову раду, Про Ревізійну комісію, Про інформацію.

 

8. По восьмому питанню слухали: Голову зборів про внесення змін та доповнень до Статуту товариства в зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення  механізму діяльності акціонерних товариств» та викладення його у новій редакції, призначення особи/осіб та надання їм повноважень на підписання Статуту в новій редакції,  призначення особи/осіб, та надання їм повноважень на реєстрацію статуту у Державного реєстратора.

Запропоновано: Викласти Статут Товариства у новій редакції, уповноважити Мосійчук Лесю Степанівну підписати Статут у новій редакції та зареєструвати його у Державного реєстратора.

Проголосували:“За” – 1621651голоси, що становить 99,95 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах,

“Проти” – 238 голосів, що становить 0,01% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах;

“Утримались” – 72 голоси, що становить 0,01 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“Недійсні” – 296 голосів, що становить 0,02 % від голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Результати голосування: рішення прийнято

Вирішили: Викласти Статут Товариства у новій редакції, уповноважити Мосійчук Лесю Степанівну підписати Статут у новій редакції та зареєструвати його у Державного реєстратора.

 

9. По девятому питанню слухали: Голову зборів про призначення особи та надання їй повноважень підписати трудові договори (контракти) з посадовими особами та членами органів Товариства: з головою та членами Наглядової ради, директором, Головою та членами Ревізійної комісії згідно з правилами прийняття на роботу та виплати заробітної плати визначених Загальними зборами,

Запропоновано: Уповноважити головного бухгалтера підписати трудові договори (контракти) з головою та членами

Поділитися з друзями:

Історія компанії Продукція компанії Новини компанії Посадові особи Контакти компанії
© 2021 ПАТ «ЛАСОЩІ»
76010, м.Івано-Франківськ, вул.Ленкавського, 12а
тел.: (03422)4-12-14, 4-12-17
         (0342)55-49-58
E-mail: lasoschi@optima.com.ua