Історія Продукція Новини Посадові особи Контакти


Логотип Ласощі

  
Повідомлення про виникнення особливої інформації (Зміна складу посадових осіб емітента) І.. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОНДИТЕРСЬКА ФІРМА «ЛАСОЩІ» 2.Код за ЄДРПОУ: 00382102 3.Місце знаходження 76010,м.Івано-Франківськ,Ленкавського, 12А 4.Міжміський код, телефон та факс: (03422) 4-12-14 5.Електронна поштова адреса: lasoschi@gmail.com 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття іформації: lasoschi.if.ua 7.Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента ІІ. Текст повідомлення. Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від 14.04.2016р., рішення Наглядової ради від 11.02.2016р.Протокол №22 в зв’язку з закінченням терміну дії повноважень в 2016році достроково припинено повноваження і одночасно обрано ( переобрано) на наступний термін 3 роки : Голова Наглядової ради Герман Опферкух; секретар Наглядової ради Ніколь Опферкух; член Наглядової ради Даріуш Орловський; член Наглядової ради Евгеніуш Малек; член Наглядової ради Вієслав Латала; Голова Ревізійної комісії Томаш Трела, член Ревізійної комісії Магдалена Конік; член Ревізійної комісії Войцех Вінкель. ІІІ. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Голова правління Мардила Мачей Єжи 18.04.2016
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Особлива інформація ПАТ «ВТКФ «Ласощі»
Рішенням зафіксованим в протоколі № 11 Наглядової ради від 11.06.2012р, наказом № 28а від 19.07.2012р. та згідно Статуту Товариства:
ЗВІЛЬНЕНА з посади Генерального директора з 19.07.2012р.: Мосійчук Леся Степанівна, 1965 р. народження. Освіта вища. Перебувала на посаді з 06.11.2000 р. Часткою в статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.
Рішенням зафіксованим в протоколі № 11 Наглядової ради від 11.06.2012р, наказом № 29 від 20.07.2012р..та згідно Статуту Товариства:
ПРИЗНАЧЕНИЙ на посаду Генерального директора з 20.07.2012р.строком на 3 роки: Кленк Андреас, 1967 р. народження. Освіта вища. Попередня посада: експорт менеджер фірми «Droste B.V.»Часткою в статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Кленк Андреас

Повне найменування емітента:  Публічне акціонерне товариство ВТКФ "ЛАСОЩІ" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  00382102
Місцезнаходження емітента:  76000, м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 12А
Регіон емітента:  2610100000
Номер телефону керівника емітента:  0342241210
Електронна поштова адреса:  office@lasoschi.if.ua

Поділитися з друзями:

Історія компанії Продукція компанії Новини компанії Посадові особи Контакти компанії
© 2019 ПАТ «ЛАСОЩІ»
76010, м.Івано-Франківськ, вул.Ленкавського, 12а
тел.: (03422)4-12-14, 4-12-17
         (0342)55-49-58
E-mail: lasoschi@optima.com.ua